4. klašu skolēni angļu valodā mācījās par “Concept maps” jeb domu kartēm (arī sauktām par “prāta vētrām”). Apguvuši teorētisko pusi, skolēni aizrautīgi ķērās pie darba praktiski, izvēloties visdažādākās tēmas: sports, dzīvnieki, ballītes, video spēles u.c. . Katram sevis izvēlētā tēma bija vistuvākā, bet visi ar interesi vēroja arī savu klasesbiedru “Concept map”prezentācijas.
Vislielāko sajūsmu izraisīja 4.b klases skolnieces atnestais mājdzīvnieks- ezis,kas piedalījās Baibas un Bruno darba prezentācija “Hedgehogs” (Eži). Darot šāda veida darbus, skolēni ne tikai paplašina savu angļu valodas vārdu krājumu un attīsta prezentācijas prasmes svešvalodā, bet arī attīsta savu radošumu un iedvesmo viens otru.”

Skolotāja Daina Mediņa