Oktobra sākumā pie mums viesojās pirmskolas izglītības pedagogi no More og Romddal Mork  bērnudārza, kurš atrodas Voldas pilsētā Norvēģijā. Mārupiete Agnese Līdaka ir apguvusi norvēģu valodu un jau gadu strādā Voldā bērnudārzā par asistenti. Stāstot norvēģu kolēģēm par prestižo Jaunmārupes pamatskolu un pirmskolas grupām, Mork bērnudārza vadītāja Nina Vedela Telseth nolēma apmeklēt Latviju, lai to visu redzētu savām acīm. Nina Vedela Telseth mūs iepazīstināja ar izglītības sistēmu Norvēģijā un pastāstīja par savu bērnudārzu. Mork bērnudārzu apmeklē 33 audzēkņi no viena  līdz sešu gadu vecumam,  pēc tam sākas skola. Dārziņā strādā 13 darbinieki – vadītāja, audzinātājas un asistenti. Viesi bija pārsteigti par mūsu novada pirmskolas izglītības iestāžu bērnu skaitu grupā un to, ka tajās  vienlaicīgi strādā tikai viena audzinātāja un auklīte. Priecēja iestādes estētiskā vide, skaistie āra bērnu rotaļu laukumiņi un siltās pusdienas, ko saņem mūsu bērni. Norvēģijā bērni neguļ pusdienlaiku, netiek gatavotas siltās pusdienas, vecāki dod līdzi maizītes. Bērnudārza darba laiks ir no astoņiem rītā līdz četriem pēcpusdienā. Šī vizīte notika ļoti pozitīvā gaisotnē. Viesi nodziedāja savu bērnudārza himnu. Skolas administrācija tika uzaicināta viesoties Norvēģijā Voldas pilsētā, lai iepazītos ar izglītības iestādēm un šīs valsts mācību procesu. Uzaicinājumu  izteica Voldas pilsētas izglītības pārstāve. Mēs bijām priecīgi par iespēju uzņemt viesus no Norvēģijas. Direktora vietniece: A.Līdaka.