Kā ik katru gadu Jaunmārupes pamatskolā tiek organizēts skatuves runas konkurss “Zvirbulis”. Šogad konkursa tēma ir “Tikumiskās vērtības manā dzīvē” (darba tikums , ētiskās vērtības – cieņa, draudzība, izpalīdzība, līdzjūtība, godīgums, cieņa pret apkārtējiem, ģimenes vērtības).„Zvirbulis – 2015” norisinājās divās kārtās: I kārta – klases skatuves runas konkurss notiks no 2.līdz 6.novembrim un  II kārta- skolas skatuves runas konkurss notiks no 9.novembrī.

Skatuves runas “Zvirbulis – 2015” uzvarētāji:

 

1.klašu grupā:

Klase Dalībnieks Autors, nosaukums Vieta Pedagogs
1.e Liene Grāvīte Inese Zandere “Lāču čuču stāsts” 1. A.Dukāte
1.b Izabella Zaķe Dzidra Rinkule-Zemzare “Mazā pelēna piedzīvojumi” 2. B.Rudzīte
1.c Eva Upīte Jānis Peters “Slikts ar labu” 2. D.Zemīte
1.c Lizete Hanna Hincenberga Jāzeps Osmanis “Lūdzu, lūdzu un paldies.” 3. D.Zemīte
1.e Elvita Rozenberga Māris čaklais “Māja” 3. A.Dukāte
1.a Gabriela Baldiņa O.Vācietis “Sērkociņš” 3. L.Kalniņa

2.-3.klašu grupā:

Klase Dalībnieks Autors, nosaukums Vieta Pedagogs
3.b Dāniels Bisenieks J.Ziemeļnieks “Laiks un darbs” 1. L.Eimane
2.a Annija Grigorjeva Rainis “Miķelis akmeņmetējs” 1. G.Adītāja
2.a Elza Jasinska J. Osmanis “Brāli, mani neraudini!” 2. G.Adītāja
2.a Lauma Kraukle J.Osmanis “Punktiņš uz i” 2. G.Adītāja
2.e Marta Avota Atvars Sirmais “Māmulīt, teic man…” 2. U.Moiseja
3.a Patrīcija Medina J. Osmanis “ Vismīļākais” 3. A. Zviedre
2.e Ulrihs Hansens Jāzeps Osmanis “Ķirbis” 3. U.Moiseja
2.e Andrea Kupce Pēteris Brūveris “Labas uzvedības ābece” 3. U.Moiseja

4.-6.klašu grupā:

Klase Dalībnieks Autors, dzeja, proza Vieta Pedagogs
5.b Marta Reihmane Gunta Kraulere “Neaizmirsti sevi” 1. D.Ločmele
4.a Ralfs Vinters Fricis Bārda “Maza cilvēka vakara lūgšana” 2. D.Ločmele
4.b Ričards Alekss Survillo Jāzeps Osmanis “Mirdzas dusmas” 2. D.Ločmele
5.b Elizabete Liepa Vilis Plūdonis “Bišumāte dzied” 3. D.Ločmele
6.b Roberts Pauls Briedis Māra Cielēna “Miega pils” 3. L.Bahmane

7.-8.klašu grupā:

Klase Dalībnieks Autors, dzeja, proza Vieta Pedagogs
7.b Anželika Baltmane Laila Meinards “Draugs, nepadodies!” 1. L.Bahmane
8.a Kristers Stabulnieks Lelde Černāte “Eņģelis” 2. I.Rakule
7.a Reinis Grāvītis Imants Ziedonis “”Dziesmiņa “Es negribu, mammu”” 3. I.Rakule
7.b Laine Paupere Ojārs Vācietis “Krekla šūšana” 3. L.Bahmane