2015.gada 17.oktobrī Militārā pulciņa dalībnieki, kopā 24 skolēni no 4.-8. klasēm, pulciņa skolotājs Arvīds Gailāns un skolotāja Laura Eimane, brauca ekskursijā uz Pirmā Pasaules kara cīņu vietām Austrumu frontē – Tīreļpurvā. Ekskursijas mērķi bija izzināt vēsturi, veikt patriotisko un pilsonisko audzināšanu, apgūt elementārās praktiskās izdzīvošanas iemaņas lauka apstākļos, kā arī iegūt fizisko rūdījumu nestandarta situācijās un apgūt sadarbības iemaņas mazāku un lielāku grupu sastāvā. Ekskursijas laikā skolēniem bija iespēja vērot Kara Muzeja prezentāciju un piedalīties praktiskajās nodarbības, lai apzinātu vēstures faktus, to sekas un spētu tos analizēt. Skolēni devās pārgājienā pa cīņu vietām, kā arī praktiski apguva izdzīvošanas iemaņas. Paldies skolas administrācijai un pašvaldībai par atbalstu pasākuma organizēšanā un praktiskajā izpildē. Militārā pulciņa skolotājs Arvīds Gailāns