Eiropas Centrālā banka (ECB) un Eirosistēmas valstu centrālās bankas aicina no 2015. gada 25. novembra līdz 2016. gada 25. februārim 3.-6. klases skolēnus piedalīties datorspēles “Eiro skrējiens” (Euro Run) tiešsaistes sacensībās.
Līdztekus sacensībām, kas notiek eiro zonā, ECB un Latvijas Banka organizē papildu sacensības Latvijā un vairākus izglītojošus pasākumus skolēniem un skolotājiem.
Lai popularizētu sacensības un palīdzētu skolēniem sagatavoties veiksmīgi atbildēt uz spēles jautājumiem par eiro banknotēm un monētām, Latvijas Banka jau oktobra sākumā uzsāka izglītojošās izbraukuma nodarbības vairākās Latvijas vispārizglītojošās skolās.
Šādas nodarbības 7. decembrī norisinājās arī Jaunmārupes pamatskolas 4. un 5. klases skolēniem. Tās vadīja Latvijas Bankas pārstāvis kopā ar Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas skolēniem. Nodarbībās skolēni uzzināja būtiskāko informāciju par eiro banknotēm un monētām, pārbaudīja savas zināšanas nelielā konkursā un saņēma noderīgus izdales materiālus.
Lai mūsu skolēniem izdodas sasniegt labākos rezultātus! Skolotāja Lelde Bahmane