Zināšanu sirds atspulgs  – Jaunmārupes pamatskolā!
Mēs spogulī redzam tikai to….
Mēs redzam tikai to kas ir….
Mēs redzam patiesību…

Pāris dienas pirms pulkstenis sitīs jaunu gadu, skola atskatījās uz saviem 10 pastāvēšanas gadiem. 29.decembrī Mārupes Kultūras nama zālē skolas darbinieki un viesi pulcējās svinīgā pasākumā. Pasākuma priekšnesumā caur spoguļa prizmu varēja izzināt skolas vēsturi, priecāties par skolas panākumiem, godināt darbinieku ieguldījumu, vērot skolēnu cieņu un patiesu mīlestību pret skolu. Neskatoties uz to, ka skolas bērniem ir brīvlaiks, mūsu skolas skolēni bija gatavi kopā ar skolotājiem veidot pārsteiguma priekšnesumu un sveikt visus svētkos. Pasākuma noskaņa atmodināja atmiņas un katrs viesis varēja izbaudīt mūzikas un stāsta burvību.
Pasākuma pirmās daļas emocijas un prieks bija vērojams arī otrajā daļā, kad viesi sveica skolu svētkos. Mārupes novada Dome sveica skolas darbiniekus par ieguldījumu skolas attīstībā. Pārsteigumu bija sagādājis bijušais skolas mūzikas skolotājs R.Rudzītis, kas ar muzikālu priekšnesumu sveica skolas direktori Ivetu Timuli.
Skolas 10 gadu jubilejas notikumus un vēlējumus apkopoja skolas avīzes “Zīmulis” komanda un redaktore Inguna Rakule. Skolas jubilejas avīzi lasīt šeit…
Paldies 5.-8. klašu korim, tautas deju kolektīvam “Ozolēni” un ģimenēm, kas iesaistījās, palīdzēja un atbalstīja. Paldies: Baibai Strēlei ar dēliem Ediju, Tomu, māsām Elizabetei un Katrīnai Liepām, māsām Lainei un Lenijai Pauperēm, māsai Laurai un brālim Hugo Šapiem, Rolandam Barkānam, Kristeram Stabulniekam, Tea Klečevskai, brālim Reinim un māsai Lienei Grāvīšiem. Vairāk foto skatīt šeit…