Gada pirmajā mēnesī izveidojās jauna tradīcija un sadarbība ar Mārupes pamatskolas mūzikas skolotājām Kristīni Pori un Līgu Gžibovsku. Š.g. 28. janvārī Jaunmārupes pamatskolas 2.-4. klašu koris, 5.-.8. klašu koris un 1.-3. klašu ansamblis dodas ciemos pie Mārupes pamatskolas, kur liela kņada, rosība un satraukums, jo tiek atskandināts “Ziemas atskaņas koncerts”. Koncerts ļāva atskatīties un pakavēties emocijās par ziemas baltumu. Paldies mūsu skolas kora skolotājai Evijai Piļkai par krāšņo koncertu, neatlaidību, atdevi, ko sniedz bērniem, kā arī radošumu, kas iedvesmo katru koristu un mazo dziedātāju! DVIJ Ilze Graudiņa