No 8. līdz 12.februārim Jaunmārupes pamatskolā notiek 2.-8.klašu projektu nedēļa un 1.klašu skolēnu brīvdienas.

Projektu darba mērķis – iemācīt izglītojamajiem apgūt pētnieciskā darba pamatprasmes, veidot radošas darbības pieredzi. Galvenie projekta darba uzdevumi:
– attīstīt dažādas dzīvē noderīgas prasmes, kā atbildības uzņemšanos par savu darbu, lēmumu pieņemšanu, komunikabilitāti;
– attīstīt izglītojamajos radošās spējas, mācīšanās un sadarbības prasmes;
– veido mācīšanās motivāciju un izglītojamajiem atbilstošu vērtības izjūtu, jo projektā tiek ietverta katra izglītojamajā darbība, viņa pieredze, domas un intereses;
– padziļināt prasmi strādāt ar dažādiem informācijas avotiem un apgūt prasmi darbu noformēt;
– iemācīties apkopot darba gaitā iegūtos datus, iemācīties izvērtēt savu darbu, izdarīt secinājumus.

Autobusu kursēšanas grafiks katru dienu:
Autobuss Nr.3 no un uz Mārupes novada Domes
– Uz Jaunmārupes pamatskolu pl.7:25
– No Jaunmārupes pamatskolu pl.14:10 un 16:00
Autobuss Nr.1 no un uz Mārupes vidusskolas
– Uz Jaunmārupes pamatskolu pl.7:45
– No Jaunmārupes pamatskolu pl.14:00