2016.gada 4.februārī Rīgas 84.vidusskolā tika organizēta 1.- 4.klašu latviešu valodas un matemātikas olimpiādes. Piedalījās skolēni no četrām skolām – Rīgas 84. vidusskolas, Ogres sākumskolas, Mārupes vidusskolas un 40 skolēni no mūsu skolas.
Konkurence bija sīva, kopā startēja 160 dalībnieki. Priecē, ka sasniegumi bija labi. Ceturto klašu grupā latviešu valodas olimpiādē 2.vietu ieguva Henrijs Miks Hincenbergs no 4.a, 3.vietu –Ralfs Vinters no 4.a, matemātikas olimpiādē 4.klašu grupā 4.vietu ieguva Emīls Frederiks Hansens no 4.a , 5.vietu Rūdis Freipičs no 4.a . Trešo klašu grupā matemātikā 4.vietu ieguva Līva Kadiģe no 3.a un latviešu valodā 3.vietu -Alise Sāra Eisaka no 3.a klases, bet matemātikā 4.vietu ieguva Keita Bandeniece no 1.d klases. Paldies priekšmetu skolotājām Dacei Ločmelei, Unai Moisejai, Aivai Zviedrei un Santai Upmanei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei! DVIJ Anita Līdaka