2016. gada 12. februārī Vangažu vidusskolā norisinājās Pierīgas novada matemātikas olimpiāde 5.-8. klasēm. Mēs esam ļoti lepni, ka mūsu skolā mācās tik daudz talantīgu un gudru skolēnu. Uz Jaunmārupi līdzi atvedām trīs godalgotas vietas un vienu pateicības rakstu. Sveicam Kārli Puriņu 5.a klase ar 3. vietu, Jāni Zaķi 6.b klase ar 3. vietu, Kārli Bērziņu 8.a klase ar 3. vietu un Markusu Māsēnu 5.b klase ar iegūto pateicību. Skolēni ir apņēmības pilni neapstāties pie gūtajiem sasniegumiem, pilnveidoties un arī turpmāk uzrādīt labus un vēl labākus rezultātus. Matemātikas skolotāja Inga Melngaile

Liels paldies skolotājām Ingai Melngailei un Lidijai Lipajai par ieguldīto darbu un skolēnu sagatavošanu!