25.februārī Mārupes novada Būvvalde pieņēmusi ekspluatācijā Jaunmārupes pamatskolas jauno ēku Mazcenu alejā 3, Jaunmārupē. Plašajā četrstāvu ēkā ar kopējo platību 5711,8 m² izbūvēta skaista aktu zāle ar skatuvi, ēdināšanas bloks, bibliotēka, vairākas klašu telpas, iekārtoti fizikas, ķīmijas, dabaszinību, svešvalodu un darbmācību kabineti un telpas administrācijai. Rekonstrukcijas gaitā paaugstināta ēkas energoefektivitāte, sakārtoti būves iekšējie un teritorijas ārējie inženiertīkli un veikta apkārt esošās teritorijas 12893 m² platībā labiekārtošana. Jaunmārupes pamatskolā kopā mācību procesu varēs nodrošināt 850 -900 skolēniem. Lai netiktu traucēts mācību process un skolai būtu laiks iekārtoties jaunajās telpās, mācības jaunajā Jaunmārupes pamatskolas ēkā plānots uzsākt jau pēc pavasara brīvdienām, šī gada 21.martā.