Ar pirmām pavasara vēsmām ar sajūtām kā Zinību dienā š.g. 21.martā  atvērām ilgi gaidītās skolas durvis. Durvis, kas nu ik rītu gaida bērnus, kuri apgūs prasmes un pilnveidos gudrības Jaunmārupes pamatskolā. Ar prieku un entuziasmu jaunajā mācību ēkā izglītošanās notiek pilnā sparā kā bišu stropā!
Jau trešdien, 23.aprīlī, skolā ieskandinājām pavasari – jaunajā aktu zālē. Mūzika ļauj elpot. Tā ļauj mums visiem justies dzīviem. Un to mums pierādīja raibi atraktīvais koncerts “Krāsainais koncerts”, kas, sadarbība ar mūsu draugiem  Mārupes pamatskolu, veidoja svētku noskaņu mums visiem!
Koncertā piedalījās Mārupes pamatskolas 2.-4. klašu koris ar diriģenti Kristīni Pori, Jaunmārupes pamatskolas 2.-4. klašu koris, 5. -8.klašu koris, 1.-.3 klašu ansamblis un 5.klašu teātra pulciņš ar izrādi “Mīlestības dzintars”. Paldies visiem audzēkņiem, kas piedalījās koncertā. Paldies arī visiem pedagogiem, kas palīdzēja un ieguldīja darbu audzēkņu priekšnesumu sagatavošanā. Īpašs paldies Jaunmārupes pamatskolas enerģiskajai mūzikas skolotājai  Evijai Piļkai un atraktīvajai teātra skolotājai Zinaidai Spādei! Paldies arī skaņu operatoru komandai – 6.klases skolniekiem Ernestam Miķelsonam un Markusam Zemturim, kā arī viņu skolotājam Egīlam Zīlem, kas atbalstīja ar jauno aparatūru. Paldies visiem tiem, kas bija kopā ar mums šajā koncertā. DVAJ Ilze Graudiņa