23. martā Jaunmārupes pamatskolas 1. klases skolniece Liene Grāvīte un 5. klases skolniece Marta Reihmane piedalījās Visc organizētajā Reģionālajā skatuves runas konkursā, kurā piedalījās visu Pierīgas skolu labākie daiļlasītāji. Abas meitenes godam izcīnīja 1. pakāpes diplomus savās klašu grupās. Konkurence bija ļoti liela, un kā teica žūrijas pārstāvji, viņiem bija ļoti grūti izvirzīt labākos no labākajiem, tāpēc starp dalībniekiem punktu ziņā ir ļoti maza starpība – tikai dažas simtdaļas. Paldies vecākiem, skolotājiem par ieguldīto darbu.

Bibliotekāre Z.Spāde.