1. aprīlis – Joku diena. Mūsu skolas dejotājiem prāts uz jokiem nebija. Šī bija ļoti gara, nogurdinoša, atbildīga diena. Mālpils kultūras namā notika Pierīgas tautas deju kolektīvu skate, kurā piedalījās un spēkiem mērījās 31 deju kolektīvs no visas Pierīgas. No mūsu skolas skatē piedalījās 6 dejotāju grupas ar 130 lielu dalībnieku skaitu, pirmo reizi skolas vēsturē tik liels dejotāju skaits aizstāvēja skolas godu. Skatei katra grupa bija sagatavojusi divas dejas.
Kā mums veicās? LIELISKI!! Piecas grupas izcīnīja 1. pakāpi, bet mūsu viss mazākie ieguva viss lielāko atzinību LAUREĀTS.
Paldies visiem izturīgajiem dejotājiem, kas no agra rīta līdz vēlai nakts stundiņai bija īsti tautas patrioti un dejas mīļotāji! Milzīgs PALDIES tautisko deju skolotājai – Anitai Ozoliņai, kura bērniem iemācījusi mīlestību pret deju, un uz skati sagatavojusi godam!
Diena bija spraiga! LIELU paldies jāsaka skolotājiem, kas acis nepacēluši sēja pastalas, pina meitenēm bizes, palīdzēja mazajiem dejotājiem izskatīties atbilstoši dejotāju standartiem! Paldies – Zinaidai Spādei, Karīnai Polcei, Diānai Zemītei, Norai Cīrulei, Zeltītei Šneiderei, Alvim Reinim.
Daži skolotāji paralēli paspēja iejusties arī dejotāju lomā – Zinaīda Spāde, Karīna Polce un nu, jau Adamtēvs – Alvis Reinis. Paldies arī sakām mammām, kas šo dienu veltīja saviem un citiem bērniem, kas atbalstīja mazos dejotājus ar lielu darbu un attieksmi, rādot bērniem piemēru un palīdzot viņiem apģērbties.
Jaunmārupes pamatskola lepojas ar ņiprajiem dejotājiem un priecājas par padarīto!