Jaunmārupes pamatskola ir bagāta ar tradīcijām, kas palīdz skolēniem augt un attīties gan akadēmiski, gan radoši. Šajā pavasarī šo tradīciju pulkam pievienojas jauna, kas ir gan radoša, gan attīsta skolēnu valodas prasmes – dziesmu grāmatu veidošana.
Tā kā mūzika angļu valodā ir skolēniem visapkārt un visbiežāk viņu mīļākās dziesmas ir tieši šajā svešvalodā, radās doma mudināt skolēnu pilnībā izprast to, ko viņi klausās. Skolēniem tika dotas 3 nedēļas laika izvēlēties sev tuvu dziesmu angļu valodā un to literāri, nevis burtiski, pārtulkot. Ar vārdnīcu, dažādu tulkošanas programmu un skolotāju palīdzību, skolēni pašrocīgi izpētīja savas mīļākās dziesmas nozīmi un gala tulkojumu noformēja un iesniedza dziesmu grāmatas veidošanai.Katra no klasēm, apkopojot savu darbus, izveidoja dziesmu grāmatu, kas glabāsies angļu valodas kabinetā. Šādas grāmatas taps katru gadu pavasarī un ļaus skolēniem  varēs pēc laika atskaitītes gan uz savām valodas zināšanām, gan mūzikas gaumi. Domājot par nākotni, šī ikgadējā grāmata, kalpos kā laika kapsula arī tad, kad skolēni apciemos savu skolu jau kā absolventi. Šogad pirmie savu roku šajā iemēģināja 5. un 8. klašu skolēni. Nākamajos mācību gados tiek plānots vienlaicīgi aktivizēt šo projektu klašu grupā no 5. līdz 9.klasei. Angļu valodas skolotāja Sabīne Ozoliņa