No 18. līdz 22.aprīlim notika skolas Glītrakstīšanas konkurss, kura mērķis bija dot iespēju skolēniem apliecināt un pārbaudīt savas prasmes un iemaņas rakstīt atbilstoši pieņemtajām rakstu kultūras normām. Galvenie uzdevumi – radīt motivāciju uzlabot skolēnu rokrakstus, prasmi rakstīt bez svītrojumiem un labojumiem. Katrā klašu grupā tika atlasīti no 5-7 pašiem labākajiem darbiem, kas atbilst vērtēšanas kritērijiem. Darbi tika izlikti pie informatīvā stenda. Apsveicam glītāko rokrakstu uzvarētājus (skatīt uzvarētājus)! Direktores vietniece: A.Līdaka