Jaunmārupes pamatskolas baseinā laika periodā no 18. līdz 22. aprīlim notika atklātās peldēšanas stundas. Izglītojamo vecākiem tika piedāvāta iespēja piedalīties peldēšanas stundās un redzēt bērnu apgūtās peldēt prasmes. No vecāku puses interese bija liela un vērot atklātās peldēšanas stundas atnāca 81 skolnieku vecāks, un 79 pirmskolas audzēkņu vecāki. Vislielākā vecāku atsaucība bija no 2.b klases – 14 vecāki; 2.c klase – 12 vecāki, īpaši paldies klases audzinātājai Ingai Petruševskai par atsaucību atklāto peldēšanas stundu vērošanā; 1.c klase – 11 vecāki; 1.a un 1.d klases – katrā pa 10 vecākiem; 1.e klase – 8 vecāki; 2.a klase – 7 vecāki; 1.b un 2.d klases – katrā pa 3 vecākiem; 3.a klase – 2 vecāki; 3.c klase – 1 vecāks; pie 2.e klases šoreiz neatnāca neviens vecāks. Pie pirmskolas audzēkņiem uz atklātajām peldēšanas nodarbībām Bitīšu grupā atnāca 21 vecāks; Pūcīšu grupā 17 vecāki; Saulīšu grupā 12 vecāki; Mārīšu grupā 11 vecāki; Zīļuku un Pienenīšu grupās katrā pa 9 vecākiem. Paldies vecākiem par atsaucību! Peldēšanas skolotāja Liesma Jansome-Forstmane