Uzsākot mācības jaunajā Jaunmārupes pamatskolas ēkā Mazcenu alejā 3, uz gadskārtējo sanāksmi tika aicināta Skolas padome. Skolas padomes priekšsēdētāja Anda Vīksna, uzsākot padomes sanāksmi, visas padomes vārdā skolai dāvināja trīs jaunas ābelītes. Šīs ābelītes kopā ar mūsu vecākajiem skolēniem no 8.a klases iestādījām pie jaunās skolas ēkas, lai katru pavasari ziedot un rudeni nesot augļus priecē ikvienu šīs skolas apmeklētāju. Skolēni bija ļoti priecīgi par iespēju pie skolas iestādīt ābelītes, tas veicināja piederības sajūtu skolai un lepnumu, ka pēc gadiem viņi varēs redzēt, kādas lielas un skaistas ir izaugušas tieši viņu rokām strādītās ābeles. Paldies par šo jauko dāvinājumu Skolas padomei un īpaši tās vadītājai Andai Vīksnai.