Par vienu no Jaunmārupes pamatskolas tradīcijām ir kļuvušas Mākslas dienas, kuras šopavasar noritēja jau divu nedēļu garumā. Mākslas dienu pasākumos skolotāju vadībā iesaistījās visi Jaunmārupes pamatskolas audzēkņi kā pirmsskolā, tā arī pamatskolas posmā. Šajās Mākslas dienās līdzdarboties varēja arī bērnu vecāki, kuri atbalstīja savus bērnus un palīdzēja tiem sagatavošanās darbos, kā arī tika laipni aicināti klātienē apmeklēt dažādus pasākumus.
Šī gada Mākslas dienu moto bija saistīts ar skolas gada moto par bites gudrību un čaklumu –  „Mazā bite strādā radoši”.
Mākslas dienu programma bija piepildīta ar dažāda veida aktivitātēm. Mākslas dienas tradicionāli tiek uzsāktas ar vides instalāciju veidošanu. Tika veidoti vides objekti “Bišu šūna”, kas ir izvietoti pa skolas teritoriju un tos var aplūkot ikviens, kas dodas uz skolu vai brauc tai garām. Savukārt visa gada garumā 1.-8.klašu skolēnu darinātos praktiski radošos darbus dažādos mācību priekšmetos var aplūkot izstādē “Ziedputekšņi”.
2.maijā tika organizēta “Profesiju diena” (skatīt foto galeriju…), kuras laikā skolēni varēja tikties ar dažādu jomu profesionāļiem: pašvaldības policistiem, ugunsdzēsējiem, pamēģināt spēkus pie  A.Grauda bungu skolas bungām, iepazīties ar Jaunsardzes dalībnieku nodarbībām, iejūsties golfa spēlētāju lomā kopā ar Davis Golf Style Academy komandu. Visi pamatskolas skolēni aktīvi iesaistījās profesiju dienas aktivitātēs, varēja izjust katras profesijas specifiku un klātienē uzdot jautājumus profesionāļiem.
3.maijā Jaunmārupes pamatskolas jaunajā aktu zālē notika gada atskaites koncerts “Bišu spiets”, kurā priekšnesumus sniedza mūsu tautas deju kolektīvs “Ozolēni”, 2.-4.klašu un 5.-8.klašu kori, teātra pulciņš un skatuves runas konkursu laureāti. Pasākumu vadīja mūsu skolēni 5. b klases skolniece Elizabete Liepa un 6.b klases skolnieks Roberts Pauls Briedis.
Mākslas dienu laikā skolēni radoši veidoja dažādus tērpus un ar košām un aizraujošām  modes skatēm 1.-3.klašu grupā “Greznā bite” un 4.-8.klašu grupā “Raibais bišu strops” pieskandināja jauno skolas aktu zāli.
Mākslas dienu noslēgumā 6.maijā aicinājām vecākus uz “ Atvērto durvju”  dienas radošajām darbnīcām, kurā paši skolēni iepazīstināja ar jaunajām skolas telpām, demonstrēja mācību priekšmetu kabinetu aprīkojumu ar mācību līdzekļiem un iepazīstināja vecākus ar savām ikdienas gaitām skolā. “Mākslas dienu 2016” organizatores Ēvija Drengere un Ilze Graudiņa