Līdz jumta nesošo konstrukciju nomaiņai un attiecīgas atļaujas saņemšanai, Jaunmārupes pamatskolas baseins ir slēgts.

Skolas administrācija