Sākas jauns mācību gads. Kāds tas būs, lielā mērā atkarīgs no mums pašiem. Jaunmārupes pamatskolai šis arī ir pārmaiņu gads:

  • pirmo reizi mācības Zinību dienā notiek divās ēkās;
  • pirmo reizi šogad būs 9.klašu skolēniem izlaidums;
  • pirmā skolas diena ir 101 pirmās klases skolēnam.
Mūsu skola aug ar katru gadu arvien lielāka. Šogad skolā kopā  mācās 605 skolēni un 160 pirmsskolas audzēkņi. Skolas kolektīvu papildina 16  pedagogi. Mēs dzīvojam strauji mainīgā pasaulē. Bieži dzirdam un arī paši runājam par pārmaiņām, par esošajām un vēl nepieciešamajām. Lai varētu gūt dzīvē sasniegumus, svarīgi, lai mūs vada kāds mērķis, kaut arī pirmajā mirklī mēs to dažkārt nesaskatām, īsti neapzināmies. Mērķus saskatīt palīdzēs pedagogi, un atbalstu Jūs saņemsiet arī no vecākiem. Bet mūsu pamatmērķis  ir labi mācīties, tāpēc atkārtosim visi kopā pagājušā mācību gadā izvirzīto devīzi, ka mācīties ir stilīgi. Mēs esam tik dažādi  un arī mūsu dotības ir dažādas. Tomēr katrā no mums mīt kāds talants. Kopā to attīstīsim un pilnveidosim.

Mūsu šī gada skolas moto: “Pat vismazākajā ūdens lāsē var saskatīt jūras dziļumu”.
Novēlu, lai katra diena ir kā iedrošinājums! Radošu, aktīvu  jauno 2016./2017. mācību gadu!
Direktore Iveta Timule