Kā katru gadu, tuvojoties Miķeldienai, mūsu pirmsskolas un skolas audzēķni veido rudens izstādi. Sākot no 22.09.2016. Jaunmārupes pamatskolas ēkas Mazcenu alejā 4a pagalmā
varēs aplūkot Miķeļdienas izstādi “Dzīvā upe”.

23.09.2016. skolā notiks Miķeļdienas tirdziņš. Miķeļdienas tirdziņa laikā skola Mazcenu alejā 4a ir atvērta 1.-3.klašu vecākiem no plkst.13.00 – 15.00.