2. septembrī notika ikgadēja Jaunmārupes pamatskolas sporta diena. Šajā dienā mazo klašu audzēkņi varēja izmēģināt dažādās fizisko aktivitāšu stacijas, kurās varēja parādīt savas sportiskās prasmes un klases saliedētību veicot dažādus uzdevumus šķēršļu joslu, orientēšanos, braukšanu ar skrituļdēļiem, koordinācijas vingrinājumus, rāpošanu pa piepūšamam atrakcijām.

 

Lielāko klašu audzēkņiem stacijas bija izveidotas kopā ar Jaunsargu vadītāju Arvīdu Gailānu šīs sportiskās stacijas jau bija vērstas uz klases saliedētību un ātru lēmumu pieņemšanu, uzdevumi sastāvēja no lēcieniem ar garo auklu, komandas slēpošanu, komandas lēcieni tālumā, ieroča padošanu uz laiku, šķēršļu skrējienu. Šīs atrakcijas bija klasēm jāizpilda uz laiku. Apkopojot rezultātus 1.vieta 6 b. klase, 2 vieta 7.b. klase, 3. vieta 6 a. Klase un 8a.klase. 4 vieta 7 a. Klase. 5 vietā 9 a. Klase, 6 vieta 5 a. Klase un 5 b. klase. Paldies visiem tiesnešiem, kas palīdzēja šajā dienā. Sporta skolotājs

Gints Gaiķens