Septembris Jaunmārupes pamatskolā ir sācies ar mācību darbu un dažādām aktivitātēm gan bērniem pirmsskolas grupās, gan skolēniem skolā. Jaunākie audzinātāju vadībā dārziņa pagalmā iepazinās ar Profesora uzdevumiem, savukārt skolas jaunieši aktīvi darbojās Sporta dienā un darbiniekus pārsteidz ar negaidītām filmēšanas situācijām skolas gaiteņos. Arī pedagoģiskie darbinieki iesaistās savu profesionālo kompetenču pilnveides aktivitātēs.

 

Skolas psiholoģe, Pierīgas izglītības, kultūras, mākslas un sporta pārvaldes Izglītības psihologu metodiskās apvienības vadītāja, organizēja semināru izglītības psihologiem, kuri ikdienā strādā Pierīgas skolās un pirmsskolās,  veicot izpēti un konsultēšanu bērniem, jauniešiem, viņu vecākiem un skolotājiem, lai risinātu bērnu mācīšanās grūtības vai viņu emocionālas, kognitīvas vai uzvedības problēmas. Semināra dalībnieki satikās Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) un tika iepazīstināti ar bibliotēkā pieejamo universālo zinātnisko resursu Datu bāzi. LNB krājuma tematiskais profils ir humanitārāsun sociālās zinātnes. Specializētās lasītavas paver praktiski neierobežotas iespējas to lietotājiem. Sociālo zinātņu, Humanitāro zinātņu, Juridiskās literatūras un likumdošanas lasītavās, Uzziņu un informācijas centrā atrodama jaunākā, aktuālākā un pieprasītākā speciālā nozaru literatūra. Šo lasītavu krājumi ik pa laikam tiek atjaunoti un papildināti ar vairāk nekā trim tūkstošiem jaunu Latvijas un ārzemju izdevumu. Rezultātā semināra dalībnieki guva prasmes izmantot LNB pieejamos resursus, ko varēs izmantot mūsdienīgai problēmsituāciju risināšanai skolās.
Semināra noslēgumā dalībnieki pauda savu prieku un gandarījumu par iespēju satikties un saņemt profesionālu atbalstu, kā arī atzinīgi vērtēja informāciju par plašu datu bāžu pieejamību.
Pierīgas izglītības psihologu MA vadītāja un Jaunmārupes pamatskola psiholoģe
Ilona Laizāne