Jaunmārupes pamatskola “Karjeras nedēļas 2016” ietvaros organizē karjeras nedēļas konkursu laika posmā no 3. – 19.oktobrim. Konkursā aicināti piedalīties 5. – 8. klašu. Konkursa mērķis ir mudināt skolēnus iesaistīties skolas dzīves pasākumos, veicināt izpratni par dažādu profesiju specifiku, izpētīt konkrētajai profesijai nepieciešamās iemaņas un mācēt tās pielietot projekta idejas veidošanā, spēt darboties komandā, kā arī iepazīstināt citus ar savu ideju, mācēt to prezentēt un izskaidrot tās unikalitāti.

Jaunmārupes pamatskolas
pedagogs – karjeras konsultants
Jolanta Grosberga-Gernere
e-pasts: karjera.jmsk@gmail.com