Jau daudzus gadus septembra otrajā pusē visā Latvijā atzīmē Olimpisko vingrošanas dienu. Šajā dienā visi veselīga un aktīva dzīvesveida atbalstītāji pulcējas savās izglītības iestādēs un vingro. Arī šogad, 23. septembrī Jaunmārupes pamatskolas pirmsskolā sagatavošanas grupas „Pūcītes” un „Zīļuki” pulcējās uz Olimpisko dienu, lai vingrotu kopā ar citiem Latvijas bērniem un sportistiem. Pirms vingrošanas bērni kopā ar skolotājām runāja par to, cik svarīgi ir būt veseliem un nodarboties ar dažādām kustību aktivitātēm ne tikai vingrošanas dienā, bet arī ikdienā iesaistot savus draugus un vecākus. Pēc pasākuma bērni saņēma diplomus un nelielu našķi.
Pirmsskolas sporta skolotājas
Ruta Ļesņičija un Liesma Jansone-Forstmane