No 10. – 14.oktobrim visās Latvijas skolās aktivizējas karjeras nedēļa un karjerai veltīti pasākumi. Jaunmārupes pamatskolā skolēni varēs gan uzzināt, gan paši izpētīt un piedalīties ar karjeras veidošanu saistītās aktivitātēs visa mēneša garumā. Būs iespējams pārrunāt profesiju aktualitātes, doties ekskursijās uz dažādām interesantām vietām un uzņēmumiem, kā arī piedalīties skolas rīkotajā konkursā.
Jolanta Grosberga-Gernere