Sākot ar trešdienu, 4.klases skolēni sāk piedalīties A. Liepas Neklātienes matemātikas skolas rīkotajā olimpiādē “Tik vai… Cik?”, kas norisināsies četrās kārtās visa mācību gada garumā. Pirmās trīs kārtas tiek rīkotas skolās, 4. kārta tiek rīkota vairākos “centros”, kas tiek izvēlēti pēc ģeogrāfiskā novietojuma un pēc savstarpējās vienošanās. (kopēts no http://nms.lu.lv/tik-vai-cik/tvc-nolikums/ ) Olimpiādes mērķis ir veicināt skolēnu interesi par matemātiku, attīstīt matemātisko un loģisko domāšanu, radošumu un iemaņas nestandarta uzdevumu risināšanā (kopēts no http://nms.lu.lv/tik-vai-cik/tvc-nolikums/ ).
Annija Kaņepēja