Jaunmārupes pamatskolas garā tuneļa galā ir apskatāma plakātu izstāde, kuru gatavojuši skolēni kopā ar saviem klašu audzinātājiem un dažādu mācību priekšmetu skolotājiem. Plakātos var apskatīt reklāmas no ekskursijām, kurās viņi devušies un ieteikumi, kas būtu interesants citiem. Apskatāmas arī mācību priekšmetu un sākumskolas audzinātāju “Karjeras saules”. Šajos plakātos skolēni ar skolotājiem ir atzīmējuši tās profesijas un darbus, kuros var noderēt konkrētajā mācību priekšmetā apgūtās zināšanas un parsmes. Prieks, ka profesijas ir norādītas ļoti bagātīgā skaitā! Paldies visiem, kuri iesaistījās!
Jolanta Grosberga-Gernere