Kā zinām, tad lēmumu ieviest skolas formas pieņēma 2011. gadā, vienojoties ieinteresētajām pusēm: skolas administrācija, pedagogi, vecāku padome un skolēni. „Paldies, ka Tu valkā skolas formu” – ar šādu aicinājumu aizsākās Jaunmārupes pamatskolas dažu vecāku ierosinātā akcija, kuras mērķis ir mudināt skolniekus valkāt ikdienā skolas formas vai kādu no tās elementiem.

 

Pirmais pasākums notika 14.10.2016., kad vecāki apmeklēja dažādu vecumu klases un pasniedza ATZINĪBAS rakstus skolēniem par skolas formu valkāšanu ikdienā, kur „skolas forma” tika definēta kā kaut kas no skolas formas elementiem ar skolas emblēmu (zaļi rūtotie formas svārki vai veste, vai krekls ar emblēmu, vai jaka ar emblēmu vai kāds cits apģērbs ar skolas emblēmu) .

Akcijas laikā dalījāmies ar pozitīvajām emocijām, par to, cik labi ir būt atpazīstamam kā Jaunmārupes pamatskolas skolēnam un paskaidrojām, kāpēc ir svarīgi arī ikdienā nēsāt skolas formu:

  • Tas veicina piederības izjūtu skolai, vieno un disciplinē. Šādi bērns jūtas piederīgs citai sabiedrības kategorijai – viņš vairs nav tikai bērns, viņš jau ir skolnieks! Ja bērni nepievērsīs pastiprinātu uzmanību apģērbam, viņiem būs vieglāk koncentrēties mācību procesam. Ja bērns ir nomaldījies, pēc formas tērpa var noskaidrot viņa skolu.
  • Tas mazina sociālās nevienlīdzības izjūtu, jo visi ģērbušies vienādi, nevis katrs pēc savas rocības. Tā ir ekonomiski izdevīga, jo nav katru dienu jāplāno skolēna garderobe, turklāt viens no galvenajiem iemesliem varētu būt tas, ka skolā ir jāmācās, nevis jāizrādās, un skolas forma rada estētisku, lietišķu vidi un radina bērnu pie atbilstoša apģērba valkāšanas attiecīgā vidē, jo mēs, pieaugušie, taču arī ejam uz darbu atbilstoši etiķetei.
  • Mēģinājām paslavēt tos skolēnus, kas bija iemanījušies skolas formas elementus dažādi kombinēt, tādējādi, rādot citiem uzskatāmus piemērus, ka mūsu skolas forma nav garlaicīga, bet gan lieliski variējama.
  • Dienasgrāmatās tika izteikta arī PATEICĪBA skolēnu vecākiem.


Mūsu secinājumi:

Formas tērps vieno, jo sabiedrībā kopumā un arī skolēnu vidū notiek sociāla noslāņošanās. Tas ir normāli. Bet bērni un jaunieši savos spriedumos ir skarbi. Ja kāds no klases biedriem ģērbts sliktāk kā citi, vai arī viņa stils atšķiras no klases līderu stila, šis bērns tiek vai nu izsmiets vai arī pat atstumts. Ja bērni ģērbušies saskaņotā stilā (nevis vienādā apģērbā!!!), tas mazina sociālo spriedzi un bērniem no mazāk nodrošinātām ģimenēm nav jādodas uz skolu ar smagu sirdi.
Bērniem nereti sajūk prioritātes, masu mediji arī jauc galvu. Tad mācības paliek otrajā plāksnē, pirmajā – apģērbs un materiālais stāvoklis. Tad bērns ģērbjas, lai parādītu pērējiem: «Re, kas man ir!»
Ne visi vecāki aizdomājas par to, ka vienā vai divos sarafānos, svārkos var staigāt visu gadu un nav jāuztraucas, ka mugurā visu laiku ir viens un tas pats, jo radošākie bērni, it īpaši meitenes, izmantojot dažādus aksesuārus, prot atšķirties pat formā! Tādējādi apgāžot uzskatus, ka skolas formā ģērbtam katru dienu, nav iespējas veidot savu stilu, gaumi un būt nedaudz atšķirīgam.
Protams, skolas forma gan disciplinē, gan nodrošina akurātu izskatu, kā arī ļauj ekonomēt naudas līdzekļus bērna apģērbam drēbes var pārmantot gan brāļi, gan māsas, varbūt būtu laiks padomāt, kā ieviest izaugušo-nenovalkāto drēbju FONDU vai tirdziņu mazāk turīgiem vecākiem).

Skolas vecāki no 3.e un 1.b klases E. Kupce un S. Klintsone