25. oktobrī, Latvijas Univeristātes Dabaszinātņu akadēmiskājā centrā notika Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes organizēts seminārs Pierīgas novadu skolu bioloģijas skolotājiem. Seminārs šoreiz tika veltīts aktuālai tēmai – laboratorijas darbiem zooloģijā, kurus vadīja Jaunmārupes pamatskolas skolotāja, bioloģijas doktorante Rūta Rozenfelde. Laboratorijas darbi tika veltīti kā bezmugurkaulniekiem, tā mugurkaulniekiem. Tajos tika apskatītas iespējas izmantot mikroskopiskos organismus saldūdeņu ekosistēmu modelēšanā, kā arī bija jāiepazīstās ar meža pūces ligzdas materiālu un jānosaka ar ko pūce ir barojusies. Skolotāji ne tikai diskutēja par iespējām šādus laboratorijas darbu sveikt skolās, bet arī paši izmēģināja tos veikt klātienē. Pie reizes skolotājiem bija iespēja doties ekskursijā pa jauno Dabaszinātņu akadēmisko centru, apskatīt modernās siltumnīcas, iepazīties ar botānikas un zooloģijas katedrām un pat uzkāpt uz ēkas jumta.
Rūta Rozenfelde