Šogad skolas skatuves runas konkursā „Zvirbulis – 2016” piedalījās 1.-8.klašu skolēni, pavisam 72 dalībnieki. Žūriju ļoti iepriecināja 1.klašu skolēnu sniegums, jo bērni rudens brīvlaikā bija nopietni gatavojušies. Arī 2.-3.klašu grupā bija grūti atlasīt pretendentus godalgotajām vietām, jo sniegums tiešām bija labs. 4.-6.klašu grupā piedalījās 21 dalībnieks, kuri jau vairākus gadus bija pilnveidojuši un attīstījuši skatuves runas kultūru un aktiermeistarību. Jau pagājušajā mācību gadā, daži skolēni guvuši augstus sasniegumus novada skatuves runas konkursā. Posmā 7.- 9.klase konkurence bija mazāka. Pirmo vietu ieguvēji tiks aicināti sagatavot prozas fragmentu un piedalīties Mārupes novada skatuves runas konkursā, kurš norisināsies novembra beigās Mārupes vidusskolā. Paldies vecākiem un skolotājiem, kas atbalstīja un palīdzēja bērniem, un žūrijai, kura visas dienas garumā ļoti uzmanīgi klausījās skolēnu sniegumā. Visi   dalībnieki saņems pateicības par ieguldīto darbu. Uzvarētājus varam aplūkot kopsavilkuma tabulās. Diplomi tiks pasniegti svinīgajā koncertā 17.novembrī. Lai visiem skaisti valsts svētki!

Sagatavoja direktores vietniece: Anita Līdaka