Sestdien, 2016. gada 12. novembrī Jaunmārupes pamatskola kolektīva “Ozolēni” spilgtā uzstāšanās tirdzniecības centrā Spice. Koncertā piedalījās pirmo klašu grupa ar dejām ”Vai priedīte, vai eglīte” un “Čību čābu”, kā arī trešo klašu grupa ar dejām ”Ādambērni” un “Roku, rokā”.   Lielajā ļaužu pūlī mazie dejotāji bija labi pamanāmi. Katrs dejotājs ar lepnumu devās uz tirdzniecības centra Spice skatuvi, jo bija pirmo reizi uzvilkuši nesen saņemtos jaunos tautas tērpus. Dejotāji saņēma skaļus aplausus un uzmundrinošus komplimentus!   Jaunmārupes pamatskolas dejotājiem bija īpaša iespēj dejot tik lielam ļaužu daudzumam, kas viņiem tikai vairoja pieredzi un gandarījumu par paveikto.
Paldies visiem – skolēniem, vecākiem un īpaši skolotājai Anita Ozoliņa – par sadarbību!
DVAJ Ilze Graudiņa