Lepojamies ar 8.a klases skolnieci Laine Pauperi, kas piedalījās LTV konkursā “Gudrs, vēl gudrāks”! Konkursā piedalījās gudrākie 8.klašu skolēni no visas Latvijas. Laine lieliski parādīja savas zināšanas un kompetences visdažādākajās jomās. Savu klases biedreni atbalstīt devās arī fanu komanda, kas parūpējās par uzmundrinājumiem un patiesi juta līdzi Lainei. Veiksme pavadīja arī 8.a klases audzinātāju uzdevumā skolotājiem. Paldies jāsaka arī Laines vecākiem un skolas administrācijai par iedvesmu un atbalstu! Visi interesenti aicināti skatīties raidījumu 16. decembrī!
Bildēs neliels ieskats no aizkulisēm.
8. a klases audzinātāja Daina Mediņa