Šī gada 9. novembrī 1. klašu skolā viesojās topošā etnomuzikoloģe Dārta Drava, lai veiktu patriotisku audzināšanu 1.klašu mūzikas stundās. Stundas mērķis bija standarta prasmes apguve – iepazīties ar senajiem mūzikas instrumentiem. Skolēniem tika dota iespēja, redzēt un klausīties kokles skanējumu, pielaikot etnogrāfisko tautas tērpu un savās rokās paturēt un iepazīt dažādas saktas. Bērni kokles pavadījumā dziedāja latviešu tautas dziesmas. Arī turpmāk jāplāno šāda veida nodarbības, lai padziļinātu bērnu izpratni par mūzikas lomu cilvēka dzīvē un Latvijas vēsturē.
Sagatavoja mūzikas skolotājs: Ingus Grīnbergs