Latvijā Patriotu nedēļa. Jaunmārupes pamatskolā – valsts svētkiem veltītie pasākumi! Katra aktivitāte lika aizdomāties par Latvijas skaistumu no dažādiem redzes punktiem. Nodot latvisko gan caur dziesmu, deju un dzejas rindām, kā arī atbilstošām krāsu līnijām un ritmiem.
10. novembrī notika gatavošanās patriotiskai nedēļai. Tematiski tika dekorēta skola, skolēnu padome grieza Latvijas karoga lentītes un dalīja tās skolēniem un skolotājiem. Skola tika ietērpta valsts svētku noformējumā!
Nezūdoša tradīcija – 11. novembrī pieminot varonīgos vīrus, kuri atdevuši dzīvības cīnoties par brīvību, iededzām sveču liesmiņas skolas pagalmā – “Iededzies Latvijai”. Vērojām skolas gaiteņos foto reportāžu par Lāčplēša dienu.
14.novembrī 4.-9. klašu izglītojamie tikai aicināti uz vieskoncertu. Pie mums skolā viesojās Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas skolotāji un audzēkņi ar koncertu “Mūzika Latvija”
17. novembrī skolā bija liela rosība. 5.-9. klašu koris, teātra pulciņa aktieri, ansamblis un tautas deju kolektīvs ”Ozolēni” sagatavoja svinīgu koncertu ”Pie jūras dzīve mana” par godu Latvijas dzimšanas dienai. Tika parādīti divi koncerti plkst. 10.10. un 12.30. Pēc koncerta emocijas bija milzīgas! Koncertā uzzinājām un jauna iepazinām skaisto Latviju un piejūras pilsētas.
Paldies visai radošai komandai, kas īpaši rosījās patriotiskā nedēļā, lai radītu ikvienam svētku noskaņojumu. Īpaši paldies skolotājām: Z.Spādei, A.Ozoliņai, I.Rakulei, E.Piļkai, I.Grīnbergam, E.Zīlem, L. Kalniņai, E.Novoruckai-Vērzemniecei, PII skolotajām, kā arī izglītojamiem – gaismas un skaņas operatoriem E. Miķelsonam, R. Tomiņam. Paldies ik katram, kas piedalījās skolas koncertu realizēšanai un noskaņas radīšanai. Spēku un veselību visiem!
DVAJ Ilze Graudiņa