17.novembrī Jaunmārupes pirmsskolas vecākās grupas visus priecēja ar svinīgu svētku koncertu “Pār deviņi novadiņi”. Pasākumā iepazinām mūsu skaistos Latvijas novadus! Svētku ietvaros izzinājām savu dzimto zemi Latviju. Katras grupiņas veikumu mēs varējām apskatīt izstādē, kura tika izvietota 1.stāva foajē.