Jaunmārupes pamatskolā 9. novembrī pieredzes apmaiņas pasākumā viesojās 50 logopēdi un speciālie pedagogi no Amatas apvienoto novadu metodiskās apvienības. Logopēde Nora Alksne kopā ar Jaunmārupes pamatskolas atbalsta komandu organizēja kursus “Pedagoģiskās darbības nodrošināšana, īstenojot radošu, kvalitatīvu pedagoģisko procesu atbilstoši katra bērna individuālajām vajadzībām”. Daloties pieredzē tika rosināta logopēdu, speciālo pedagogu, skolas un pirmsskolas pedagogu radoša un inovatīva darbība, lai sekmētu darba formu un metodisko paņēmienu daudzveidību pirmsskolā.

Jaunmārupes pamatskolas logopēdes Nora Alksne un Zeltīte Šneidere viesiem pastāstīja par logopēda darbu vispārizglītojošā izglītības iestādē, agrīnās attīstības logopēdiju un pieredzi, kas gūta sadarbībā ar Eiropas valstu logopēdiem. Speciālā pedagoģe Karīna Polce iepazīstināja ar speciālā pedagoga darbu vispārizglītojošā izglītības iestādē un dalījās pieredzē par cittautiešu integrēšanu mācību vidē. Psiholoģe Ilona Laizāne sniedza priekšstatus par psiholoģiskās izpētes pienesumu bērnam, vecākiem, pedagogiem un citiem iesaistītajiem, lai nodrošinātu bērna spējām un attīstībai atbilstošu vidi. Jaunmārupes pamatskolas pirmsskolas sporta skolotāja Ruta Ļesņičija caur praktisku darbošanos sniedza viesiem iespēju iepazīties ar dziedāšanas un ritma izmantošanas iespējām sporta nodarbībās pirmsskolā. Viesi šo iespēju labprāt arī izmantoja un atzina, ka darbošanās 50 profesionāļiem kopā ir radījusi plašāku redzējumu dziedāšanas un ritma izmantošanā arī ikdienas darbā. Logopēde Sandra Štrause ar praktiskiem paņēmieniem demonstrēja, kā, izmantojot zobu birstīti mēles masēšanai, iespējams aktivizēt mēli runāšanas procesam.

Kursu apmeklētājiem tika dota iespēja dalīties iespaidos par redzēto un piedzīvoto. Spilgtākie iespaidi: