30. novembrī jau trešo gadu notiek Mārupes novada skatuves runas konkurss, kuru organizē Mārupes vidusskolas latviešu valodas skolotāji. Tajā piedalās visu Mārupes novada skolu labākie daiļlasītāji. Arī šogad 32 dalībnieki no Mārupes vidusskolas, Mārupes pamatskolas, Jaunmārupes pamatskolas un Skultes sākumskolas piedalījās šajā konkursā dažādās vecuma grupās.
Šogad 1. klašu grupā piedalījās 1.a klases skolnieks Markuss Raudenieks (skolotāja L.Prekele) un ieguva godpilno 1. vietu. Rainers Bitenieks – 1.d kl. (skolotāja E. Novorucka –Vērzemniece) ieguva 2. vietu. 2.-3. klašu grupu pārstāvēja 3.a klases skolniece Annija Grigorjeva (I.Rakule) un ieguva 1. vietu. 2. vietu ieguva 2.e kl. (A.Dukāte) skolniece Liene Grāvīte. 4.-6. klašu grupā vislielāko žūrijas atzinību guva Marta Reihmane no 6.b klases (skolotāja D.Putāne) un ieguva 1. vietu. Nīls Sets no 5.b kl. (D.Putāne) ieguva 3. vietu. 7.-9. klašu grupu pārstāvēja Laine Paupere un Anželika Baltmane no 8.a klases (L.Bahmane). Laine ieguva 2. vietu, bet Anželika saņēma atzinību.
Paldies visiem skolotājiem un vecākiem, kas palīdzēja sagatavoties šim konkursam . Mēs visi lepojamies ar mūsu skolas skolēniem , kuri godam pārstāvēja Jaunmārupes pamatskolas vārdu. Tiksimies 17. februārī mūsu skolā, kad notiks Pierīgas skolu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkurss. Novēlu veiksmi un izturību šajā Adventes laikā.

Žūrijas pārstāve Z.Spāde