Informējam, ka SIA “Loradent” zobārstniecības kabinetā Mazcenu alejā 33, veic valsts apmaksātus zobārstniecības pakalpojumus bērniem no 3 līdz 18 gadu vecumam. Sakarā ar valsts kvotu palielinājumu, ir iespējams bezmaksas veikt mutes dobuma apskati un higiēnu. Aicinām mūsu skolas skolēnus izmantot šo iespēju. Lai pieteiktos pie zobārsta, lūdzam ierakstīties grafikā (skatīt saiti). Līdzi jāņem skolēna dzimšanas apliecība vai pase. Vairāk informācijas pa tālruni 25916446.