Jaunmārupes pamatskolas skolēni paši priecājies par Ziemassvētkiem un dāvā prieku arī citiem. Jau divas nedēļas meitenes kopā ar mājturības skolotāju Indru Stanki stundās cepa un saiņoja piparkūkas. Tās tiks dāvinātas Piņķu baznīcai, lai iepriecinātu cilvēkus, kuri šajā laikā apmeklēs dievkalpojumus. Piparkūku zvaigznēs, eglītēs, namiņos un citās figūrās ir ielikts bērnu roku siltums, laba vēlējumi un dāvinājuma prieks.

Skolēni kopā ar vecākiem ir ziedojuši saldumus. Tie sadarbībā ar Mārupes pašvaldības policiju tiks nogādāti cilvēkiem, kuriem šobrīd Ziemassvētku gaišums ir ļoti nepieciešams.

Lai labie darbi ir mūsu ikdiena un, dodot citiem, kļūstam labāki paši!
Lai miers, mīlestība un sirds siltums piepilda Ziemassvētku laiku!

Direktore Iveta Timule