Jaunmārupes pamatskolas skolēni un skolotāji 20.decembrī apmeklēja Sv. Jāņa Evaņģēliski luterisko baznīcu Piņķos, uzklausīja mācītāja labos vārdus, klausījās Ziemassvētku laika dziesmas skolēnu kora izpildījumā un dāvāja pašu gatavotās piparkūkas labdarībai. Paldies visiem, kas organizēja, līdzdarbojās un atbalstīja!

Lai mums visiem gaiši un sirsnīgi šie gada nogales svētki!
Jolanta Grosberga-Gernere