Apsveicam Ēriku Griezi, 3.d. un Marku Mucenieku, 7.a. ar nesen izpildītām 4. sporta klasēm šahā! Interesanti, kurš pirmais sasniegs 3. sporta klasi, jo tālu no tās nav arī Elgars Laugalis, 2.a., brāļi Filips un Teodors Čaliji, 4.c., Ivo Marko Spuriņš, 4.a., Haralds Ditrihs, 6.b, Gatis Valters, 6.b. un Rems Boiko 6.b., kuri arī ir sasnieguši 4. sporta klases līmeni.

Tāpat jāuzteic visi pārējie, kuriem pagaidām vēl ir nedaudz zemāki rezultāti, bet kuri darbojas un pilnveido savas zināšanas un prasmes. Starp tiem es vēlos izcelt Beatrisi Bičkovsku, 3.e., kura, manuprāt, jau drīz sasniegs 4. sporta klasi un, ja turpinās tikpat labu darbu treniņos un patstāvīgajā darbā, dalību turnīros, tad arī vēl augstākus rezultātus.

18. un 19. februārī ir paredzēta bērnu šaha turnīra „Cerību Kauss” pusfināla norise. Domājams, ka arī mums izdosies savākt komandu, kas sastāv no 12 gadīgiem (2005. gadā dzimušie) vai jaunākiem bērniem, attiecīgi 3 zēni un viena meitene. Var pieteikt 1 rezervistu zēniem, 1 – meitenēm. Vēl minēšu, ka plānoju organizēt arī skolas čempionātu šahā, par kura norisi laicīgi informēšu.

Šaha treneris Valdis Troņenkovs