Matemātikas nedēļa sākumskolā norisinājās no 16. līdz 20.janvārim. Lūk ko skolotāji par to saka:

1. a un 1.c klases matemātikas nedēļa. Ar šo matemātikas nedēļu aizsākām skaitļošanas karaļa un karalienes konkursu – katru dienu risinājām skaitļošanas slejiņas. Katru dienu veicām dažādus matemātiskus uzdevumus – skaitļu 100 kvadrāta salikšana, sudoka, kustīgā skaitļošanas ķēdīte, nevienādību salīdzināšana un risināšana, sagrupēšana, matemātiskā puzle, rūtiņspēles, risinājām dažādus āķīgos uzdevumus.

Skolēni azartiski veic skaitļošanas uzdevumus, jo šīs ir konkurss, kurā skolēni darbojas līmeņos un  var parādīt savas prasmes matemātikā. Mājturības stundās veidojām kolāžu ar ģeometriskajām formām, mācījāmies orientēties lapā, veicot dažādus loģikas uzdevumus. Matemātikas nedēļas noslēgumā veicām uzdevumus ar balsošanas pultīm. Skolēniem tas bija jauns piedzīvojums.
Skolotājas Līva Prekele un Aiva Zviedre

Matemātikas nedēļā mēs 1.b un 1.d klases skolēni katru dienu risinājām skaitļošanas uzdevumus, pildījām darba lapas, izmantojām didaktiski, interaktīvos materiālus: spēlējām matemātisko bingo, likām matemātisko puzli, veicām kustīgo skaitļošanas ķēdīti, risinājām nevienādības, salīdzināšanas uzdevumus, rūtiņspēles un risinājām cieto riekstu uzdevumus. Skolēni ļoti azartiski veica uzdevumus, jo viņiem patīk matemātika. Mājturības stundā veicām kolāžu ar ģeometriskajām formām, starpbrīžos papildus piedāvājām dažādus matemātiskos uzdevumus, kuras skolēni izvēlējās veikt atbilstoši savām prasmēm un interesēm. Piektdien skolotāja D. Zemīte pielika pie katras klases durvīm dažādus matemātiskos uzdevumus. Skolēniem tika iedota atbilžu lapiņa, kurā viņi risināja uzdevumus un pierakstīja atbildes. Atbilžu rezultātus iesniedza savai skolotājai, lai izvērtē. Mūsuprāt,  matemātikas nedēļa bija izdevusies.
Skolotājas S. Ķepiņa, E. N. Vērzemniece

Arī 2.a klase aktīvi iesaistījās matemātikas nedēļas norisēs. Katrai nedēļas dienai bija sagatavoti uzdevumi, kurus izpildot skolēni varēja krāt uzlīmes dienasgrāmatā. Par glīti un pareizi izpildītiem uzdevumiem kopā varēja sakrāt 5 uzlīmes. Pirmdiena bija nestandarta uzdevumu diena, otrdiena – radošo darbu diena, trešdiena – ģeometrijas diena, kurā no papīra bija jāsaloka un jāizveido kubs, ceturtdiena – spēļu diena no pašu gatavotām spēlēm, piektdiena – atjautības uzdevumu risināšanas diena. Paralēli tam skolēni visas nedēļas garumā meklēja materiālus un izgatavoja plakātu “Matemātika ir visur…”. Visi skolēni aktīvi iesaistījās uzdevumu risināšanā un pildīšanā. Aktīvākie un centīgākie par to arī saņēma diplomus un atzinības. 2.a klasē visus uzdevumus izpildīja – Sanija Račko, Amanda Ozola, Mona Vintere, Eva Pakalniņa, Terēze Kīne.
Skolotāja Laila Kalniņa

2.e ar prieku piedalījās matemātikas nedēļas aktivitātēs un ar aizrautību un interesi pildīja katras dienas uzdevumus. Aktivitātes ļoti patika. Pirmdien – paaugstinātas grūtības uzdevumi, otrdien – zīmējums, izmantojot riņķa līnijas, trešdien – izgatavojām telpisku kubu, ceturtdien – spēlējām spēles, piektdien – risinājām uzdevumus, kas bija pielikti pie klašu telpu durvīm! Plakāta “Matemātika visur!” materiālu sagādē tika iesaistīti arī vecāki – ar savām idejām. Rezultātu var apskatīt pielikumā vai otrā stāva vestibilā! Tā gatavošanas gaitā, aizdomājāmies, cik daudz dzīvē izmantojam zināšanas, ko sniedz matemātika! Spēļu dienā klasē organizēju 2 spēles – “Trāpi mērķī ar lidmašīnu!” un “Iemet bumbiņu glāzē!”. Bērni ar aizrautību visas dienas garumā izmantoja šo iespēju! Pēc viņu lūguma – arī piektdien turpinājām šo spēļu spēlēšanu! Kopumā šī nedēļa bija izdevusies!
Skolotāja Antra Dukāte

3.d klases matemātikas nedēļas rezumējums.  Matemātikas nedēļa skolēniem ļoti patika. Piedalījās visi klases skolēni. Viņiem matemātikas nedēļā bija interesanti, aizraujoši, labprāt piedalītos vēlreiz. Daži zēni iesaka šādunedēļu organizēt vienu reizi pusgadā. Vislabāk skolēniem patika diena, kurā varēja spēlēt matemātiskās spēles. Viņi darbojās četrās stacijās. Adrians vadīja staciju “Lidmašīnas”. Interesanti bija ielidināt lidmašīnu lielākā vai mazākā četrstūrī, tādējādi pelnot punktus. Vajadzēja būt precīzam, uzmanīgam. Ketrīna vadīja staciju “Domino”, Ēriks – “Faraona kods”, Matīss – “Sudoku”. Katram skolēnam bija iespēja darboties katrā no stacijām. Bērni lieliski sadarbojās, viens otram palīdzēja. Grūtāk skolēniem veicās ar cieto riekstu risināšanu. Ļoti interesanti zīmējumi tapa no apļiem. Iesaistījās ar aizrautību visi klases skolēni. Tikai puse no klases piedalījās dienā, kad veidoja piramīdas. Visvairāk piramīdas izveidoja Adrians – 17, Ēriks – 14, Laura Zabirko – 12.   Nobeigumā tapa plakāts “Matemātika ir visur”.
Skolotāja Daiga Budreika