Aizvadīta un izvērtēta vēl viena projektu nedēļa Jaunmārupes pamatskolā. Pirms tam skolotāji plānoja, rakstīja projekta pieteikumus. Tika izvirzīts projekta nedēļas mērķis un uzdevumi šī mērķa realizēšanai. No 6.līdz 10.februārim tika veikta materiālu vākšana, informācijas apkopošana un sagatavota prezentācija, kuru vēroja skolas administrācija un klašu kolektīvi. Šī mācību gada projektu tēmas izvēle bija brīva, ņemot vērā tieši skolēnu ierosinājumus un intereses. Bērni brauca ekskursijās, tikās ar interesantiem cilvēkiem.
Analizējot projektu nedēļas gaitu, projektu prezentācijas un klašu apkopotos materiālus, jāsecina, ka projektu nedēļai izvirzītie mērķi un uzdevumi ir sasniegti. Projektu darbs veicināja skolēnu prasmes un iemaņas projektu plānošanā un projektu īstenošanā, skolēni ieguva pētnieciskā un praktiskā darba pieredzi, attīstīja savas radošās spējas un pašiniciatīvu, skolēni mācījās sadarboties. Savu veikumu skolēni lieliski prata parādīt arī pārējiem. Šoreiz īpaši gribas pastāstīt par divām trešajām un divām otrajām klasēm, kuras projektu darba prezentācijā izpelnījās visvairāk atzinības.

3.d klases audzinātāja Daiga Budreika ar saviem skolēniem izvēlējās tēmu „Rotaļlietas”.

 

Tika ieguldīts liels darbs projektu nedēļā, prezentācija bija pārdomāta, interesanta, skolēniem skaidra dikcija, saklausāms teksts. Piedalījās visa klase, plakāti estētiski noformēti, rotaļlietu veidošana, teatralizēts uzvedums ar pašgatavotām roku lellēm. Neatkarīgo ekspertu vērtējums – izcili!
3.e klases izvēlētā tēma „Mana nākotnes profesija.” Klases audzinātāja Una Moiseja kopā ar skolēniem aicināja uz klasi dažādu profesiju pārstāvjus, apkopoja ļoti plašu informāciju, sagatavoja labu prezentāciju ar   piepildītu izzinošu saturu. Skolēni runāja brīvi, pārliecinoši, katram bija sagatavota kolāža par savu nākotnes profesiju. Uzaicināja klātesošos uz izstādi, kas bija skatāma klasē. Teicams veikums!
Pirmo reizi savus darbus prezentēja otrās klases skolēni. Klases audzinātāja Antra Dukāte ar saviem skolēniem strādāja pie projekta tēmas ”Grāmatas. Skaitāmpanti.” Ļoti laba strukturēta prezentācija. Skolēnu uzstāšanās pārdomāta, droša, labi saprotama, skolēni bija gatavojušies. Iepriecināja pārsteiguma moments – dziesma! Ļoti prieks par mazajiem!
Arī 2.d klases skolēni un audzinātāja Santa Upmane ļoti labi pastrādāja gatavojot savu tēmu „Grāmatu daudzveidība un skaitāmpanti.” Patika radošais darbs ne tikai skolēnu pašu sacerētie skaitāmpanti, bet arī audzinātājas un skolotājas Sanitas Ķepiņas skaitāmpants. Tātad – strādāja visi un no sirds!
Šogad pirmo reizi projektu vadīja mūzikas skolotāji Santa Kalniņa un Ingus Grīnbergs ar 2.-3.klašu ansambli. Visus iepriecināja meiteņu divbalsīgais mūzikas priekšnesums. Ansamblis gatavojas dalībai Pierīgas skolu vokālās mūzikas konkursā „Balsis 2017”.
Labi darbi bija arī visu pārējo 2. un 3.klašu komandām. Paldies klašu audzinātājām un viņu palīgiem par labi un pārdomāti organizētu projekta darba vadību!
Secinājums viens – projektu nedēļas darbs ir nopietns un samērā grūts, lai rezultāti patiešām būtu iepriecinoši un galvenais, lai ieguvēji būtu mūsu skolēni un mēs visi kopā!
Projektu nedēļa noslēdzās ar diskotēku. Paldies mūsu dīdžejiem Ričardam Tomiņam un Ernestam Miķelsonam no 7.a klases.

Direktores vietniece,
Anita Līdaka