16. februārī Jaunmārupes pamatskolā norisinājās Pierīgas skatuves runas un mazo formu literāro uzvedumu konkurss.Konkurss notika skolas divās zālēs. Vienā bija sapulcējušies literāro uzvedumu dalībnieki, bet otrā notika 1. klašu un 2.-3. klašu skatuves runa. Mūsu skolu 1. klašu grupā pārstāvēja 1.a klases skolnieks Markuss Raudenieks ( skolotāja L.Prekele) un 1.d klases skolnieks- Rainers Bitenieks (skolotāja E.Novorucka- Vērzemniece) . 2.-3.kl.grupā piedalījās 2.e kl.skolniece Liene Grāvīte (skolotāja A.Dukāte) un3.a kl. skolniece Annija Grigorjeva ( sk. I.Rakule).
Šogad žūrija nedeva vietas, bet skolēni varēja iegūt vai nu 1. pakāpes, vai 2. pakāpes, vai 3. pakāpes diplomu. 1. klašu grupā piedalījās 9 runātāji un 1. pakāpes diplomu ieguva Markuss Raudenieks, bet Rainers Bitenieks saņēma 3. pakāpes diplomu.

2.-3. klašu grupā konkurence bija sīvāka un tur piedalījās 17 dalībnieki no daudzām Pierīgas skolām. Abas meitenes ieguva 1. pakāpes diplomus, bet īpaši jāatzīmē Annija Grigorjeva, kura ļoti izteiksmīgi un spilgti noskaitīja abus darbus un ieguva žūrijas simpātijas.

Mozo formu literāro uzvedumu konkursā piedalījās 4 uzvedumi- Baldones Mūzikas pamatskolas 3.-9. klašu grupa ar uzvedumu ”Priecīga dzīvošana”, Sējas pamatskolas 1. klašu kolektīvs ar uzvedumu “Es pats”, kā arī mūsu skolas 4. klašu teātra pulciņš ar uzvedumu “Bumbas ceļojums”, 5.-6. klašu teātra pulciņš ar uzvedumu “Kas pasauli dara brīnumu pilnu?” skolotājas Zinaidas Spādes režijā. Visi uzvedumi bija ļoti interesanti un dažādi, žūrijas vērtējums – visiem 1. pakāpes diploms, atšķīrās tikai punktu skaits. Vislielāko atzinību izpelnījās “Bumbas ceļojums”- 39 punkti un īpaši tika atzīmēta mūsu mazā Bumba- Amanda Garoza, kas ar savu dzīves prieku, patiesumu un atraktivitāti ieguva žūrijas atzinību un mazo balvu. Otrs uzvedums 5.-6 klašu teātra pulciņa izpildījumā ieguva 38 punktus un žūrijas atzinību izpelnījās Marta Reihmane un Elizabete Liepa par labu un dabisku tēlojumu. Visiem dalībniekiem izsaku lielu pateicību par labo sniegumu un iegūtajiem rezultātiem. Tuvākajā laikā gaidīsim žūrijas lēmumu par izvirzīšanu uz 2. kārtu- Reģionālo konkursu, ko organizē VISC un kurš notiks Jūrmalā 30 martā.

4.-6 klašu grupā skatuves runā skolu pārstāvēja 6.b klases skolniece Marta Reihmane (skolotāja D.Putāne) un ieguva 1. pakāpes diplomu un žūrijas atzinību. Viņas sniegums bija ļoti pārliecinošs un izcils.
7.-9. klašu grupā piedalījās 8.a klases skolniece Laine Paupere (sagatavoja sk. Z.Spāde) un ieguva 1. pakāpes diplomu. Viņas prozas lasījums bija ļoti pārliecinošs un emocionāls.
Paldies visiem, kas palīdzēja organizēt un uzņemt tik ļoti daudz ciemiņu no visām Pierīgas skolām, paldies visiem pedagogiem par sapratni un atsaucību!

Teātra pulciņa vadītāja Z.Spāde.
3 copy4