Saulainā 7. februāra rītā Projektu nedēļas ietvaros devāmies uz atkritumu šķirošanas laukumu Jaunmārupē, kur biedrības “Eko-line” pārstāvis Jānis mums pastāstīja, ar ko nodarbojas šajā laukumā. Uzzinājām, kur mēs varam nodot savas nevajadzīgās lietas. Tās, kas ir darba kārtībā, varam atstāt speciālā “Namiņā”, savukārt tās, kas savu laiku ir nokalpojušas, varam izmest attiecīgā konteinerā.
Paldies par palīdzību ekskursijas organizēšanā Madaras Savickas tētim Jurim, direktores vietniecei mācību darbā Laurai Buravcovai, direktorei Ivetai Timulei un direktores vietniecei audzināšanas darbā Ilzei Graudiņai.

Skolotāja Annija Kaņepēja