Aizvadot ziemas pēdējo mēnesi, pēc piecu gadu pārtraukuma Jaunmārupes pamatskolas pirmsskolā sevi atkal pieteica skanīgas “zvirbulēnu” balsis – 28.februārī uz skatuves runas konkursu pulcējās pārstāvji no visu vecumposmu grupām, lai skandētu savu sagatavoto dzejolīti par tēmu “Ziema”.
Tematiski noskaņoties pasākumam palīdzēja teatrālā uzveduma tēli no Bruno Saulīša dzejoļa “ Ziema klāt” – suns Duksis, kaķis Minka, gailis un zostēviņš Anis, kuru lomās iejutās pirmsskolas skolotājas Baiba Strēle, Ieva Reiziņa, Gunta Segliņa, Aiga Bērziņa. Vienlaikus katru uzmundrinot un iedrošinot, skolotāju atveidotie tēli bija palīgi, kas aicināja uz skatuves mazos dalībniekus uzstāties ar savu individuālo priekšnesumu.
No kopskaitā 16 dalībniekiem katrā vecuma grupā tika noteikti 4 nominanti, par ko pasākuma gaitā rūpējās žūrija – skolotāja logopēde Janeta Pekulesa, fiziskās attīstības skolotāja Ruta Ļesņičija un metodiķe Sandra Belcāne. Diplomus par Zvirbuļa titula ieguvi saņēma – Mario Staņko (2013.g.dz.), Ieva Puriņa (2012.g.dz.), Alberts Sproģis (2011.g.dz.), Daniela Buza (2010.g.dz.), bet nenoliedzami prieks bija par katru dalībnieku, kurš rādīja savu prasmi skandēt dzejoli publikas priekšā.
Paldies par aizvadītajiem svētkiem visiem – gan grupiņu skolotājām, gan bērnu vecākiem, kas bērnus gatavoja konkursam. Savukārt par to, lai nodrošinātu konkursa norisi atbilstoši pirmsskolas audzēkņiem, paldies mūzikas skolotājai Sindijai Tropai un pasākuma organizatoriem – skolotājām Indrai Ģērķei un Zignai Staņko !

Izglītības metodiķe Sandra Belcāne