Kā katru mācību gadu, arī šogad februārī notika angļu un vācu valodas nedēļas, kas katrai klašu grupai saistās ar dažādām tematiskajām stundām un kopīgiem skolas pasākumiem. No 13. februāra skolas vestibilā bija apskatāma 1. klašu skolēnu un vecāku izstāde “The Puppet Show”, kas pārsteidz ar nebeidzamo izdomu. Leļļu un robotu gatavošanas ideja aizsākās ar angļu valodas tēmu par ķermeni, kurā bērni iemācās visas ķermeņa daļas un gramatikas konstrukcijas “ It’s got/it hasn’t got” un pielieto savas zināšanas, prezentējot savu darbiņu klases priekšā.

Lielu atsaucību skolēnu vidū guvis arī burtošanas konkurss “Spelling Bee”, kur skolēni sacenšas dažādas sarežģītības vārdu nosaukšanā pa burtiem, kas angļu valodā mēdz būt īsts izaicinājums. Pamēģiniet “nospellot”- encyclopedia.

20. februārī notika skolas angļu valodas olimpiāde, kurā 4.klašu grupā 1. vietu ieguva Emma Galiņa (4.c.), 2. vietu Markuss Drengers (4.a) un 3. vietu Laura Viktorija Lagzdiņa (4.c) un Lorita Gulbe (4.a). 5.-6. klašu grupā iegūtas divas 1. vietas: Martai Marijai Ķeružei (6.a) un Markusam Māsēnām (6.b), divas 2. vietas: Lindai Stumburei (6. a) un Emīlam Frederikam Hansenam (5.a).Savukārt 7.-8. klašu grupā ar pārliecinošu punktu pārsvaru 1. vietu ieguva Mārcis Melkins (7.a), 2. vietu Krišjānis Jēkabs Baltiņš (8.a) un 3. vietu Katrīna Luīze Ašmane (7.a). Pavisam drīz- 23. martā mūsu skolas 4. klašu un 8. klašu skolēni piedalīsies Pierīgas novadu skolu angļu valodas olimpiādē 4. un 8. klasēm.

Visbeidzot, 24. februārī ar 3.-5. klašu sadziedāšanos angļu un vācu valodās noslēdzās svešvalodu nedēļa 2017. Paldies visiem dalībniekiem par radošajiem priekšnesumiem un cītīgo dziesmu vārdu apguvi. Paldies arī angļu valodas un vācu valodas skolotājām, kas ik gadu turpina un pilnveido iesāktās tradīcijas svešvalodu jomā.

Angļu valodas skolotāja Daina Mediņa