Pavasara brīvlaika piektdienā 17. martā mūsu skolā notika kursi angļu valodas skolotājiem “CLIL īstenošana Jaunmārupes pamatskolas sākumskolas posmā” par CLIL (Content and Language Integrated Learning) īstenošanu sākumskolas posmā, kurā viesojās skolotāji no Mārupes vidusskolas, Saulkrastu vidusskolas, Olaines 1. vidusskolas, Tukuma Raiņa ģimnāzijas, Zaķumuižas pamatskolas, Rīgas Centra humanitārās vidusskolas un no Exupery Interantional School. CLIL metodika paredz citu priekšmetu mācīšanu svešvalodā. Kursu teorētiskajā daļā skolotāja Daina Mediņa pastāstīja par CLIL jēdzienu kā tādu un šīs pieejas attīstību pedagoģijā, kā arī iepazīstināja viesus ar CLIL pakāpeniskumu sākumskolas posmā. Savukārt skolotāja Sabīne Ozoliņa prezentēja savu pieredzi un idejas par Pasaules vēstures mācīšanu angļu valodā pamatskolas skolēniem. Arī skolotāja Ināra Strautniece dalījās pieredzē, kā angļu valodā vēstures tēmu var apgūt jau sākumskolas posmā. Kursu praktisko daļu, kurā skolotāji sagatavoja dažādu priekšmetu apguves plānus angļu valodā, idejiski sagatavoja skolotājas Kristīne Sīle un Antra Treimane un tā notika skolotājas Sabīnes Ozoliņas vadībā. Prieks par padarīto darbu!

Svešvalodu MK vadītāja Daina Mediņa